Javna nabava

 • 21.10.2015.

  Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

     Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 20. listopada 2015. godine donosi odluku o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu.

 • 19.10.2015.

  ODLUKU o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i

  13/14), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 13. listopada 2015. godine donosi odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

   

 • 5.10.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Uređenju dječjeg igrališta u naselju Plominu, na području Općine Kršan.

   

       Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Uređenju dječjeg igrališta u naselju Plominu, na području Općine Kršan.

       Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik, Tehničku dokumentaciju i pripadajuće Izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • 8.9.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda u Postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavku usluga - Izrada glavnog projekta sa Geodetskim projektom za izgradnju građevine komunalne infrastrukture

      Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku usluga - Izrada glavnog projekta sa Geodetskim projektom za izgradnju građevine komunalne infrastrukture – prilazna cesta sa D66 naselju Načinovići, uključujući i usluge ishođenja Građevinske dozvole, na području Općine Kršan.

      Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list i pripadajuće izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • 31.8.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Konstruktivnoj sanaciji Istočne kule u kulturno povijesnoj cjelini Plomin, na području Općine Kršan

    Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Konstruktivnoj sanaciji Istočne kule u kulturno povijesnoj cjelini Plomin, na području Općine Kršan.

    Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa nacrtima i pripadajuće izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 1718 19 20> >|

Kalendar događanja