Javna nabava

 • Foto vijesti

  13.7.2015.

  Objava obrasca Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   

  Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja počevši od 01. siječnja 2009. godine.
 • Foto vijesti

  8.7.2015.

  Objava II. Izmjena i dopuna Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), Općinski načelnik Općine Kršan, dana  08. srpnja 2015. godine donosi  odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu
 • Foto vijesti

  7.7.2015.

  Poziva na dostavu ponuda za vršenje poslova redovnog održavanja zgrada

       Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za vršenje poslova redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2015. godine.    Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za vršenje poslova redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2015. godine, na području Općine Kršan.

        Tekst Poziva na dostavu ponuda, troškovnik, ponudbeni list i pripadajuće izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  19.6.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga - Izrada glavnog projekta za izgradnju parkirališta uz državnu cestu D66 u naselju Plomin na području Općine Kršan

         Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Izradu glavnog projekta za izgradnju parkirališta uz državnu cestu D66 u naselju Plomin, na području Općine Kršan. Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list i pripadajuće izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  21.5.2015.

  Obavijest o poništenju postupka davanja koncesije komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika

  Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoza pokojnika, na području Općine Kršan, provedenog temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Kršan, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 10. veljače 2015. godine, broj objave 2015/S 01K–0005305.
Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 17 1819 20> >|

Kalendar događanja