Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 8.9.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda u Postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavku usluga - Izrada glavnog projekta sa Geodetskim projektom za izgradnju građevine komunalne infrastrukture

      Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku usluga - Izrada glavnog projekta sa Geodetskim projektom za izgradnju građevine komunalne infrastrukture – prilazna cesta sa D66 naselju Načinovići, uključujući i usluge ishođenja Građevinske dozvole, na području Općine Kršan.

      Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list i pripadajuće izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • 31.8.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Konstruktivnoj sanaciji Istočne kule u kulturno povijesnoj cjelini Plomin, na području Općine Kršan

    Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Konstruktivnoj sanaciji Istočne kule u kulturno povijesnoj cjelini Plomin, na području Općine Kršan.

    Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa nacrtima i pripadajuće izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  17.7.2015.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan u 2015. godini.

                Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan u 2015. godini.

 • Foto vijesti

  13.7.2015.

  Objava obrasca Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   

  Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja počevši od 01. siječnja 2009. godine.
 • Foto vijesti

  8.7.2015.

  Objava II. Izmjena i dopuna Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), Općinski načelnik Općine Kršan, dana  08. srpnja 2015. godine donosi  odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu
Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 17 18 1920> >|

Kalendar događanja