Javna nabava

 • 12.11.2012.

  Objava II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Kršan za 2012. godinu

   

  Temeljem čl. 20. st. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), u privitku objavljujemo II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kršan za 2012. godinu.

 • Foto vijesti

  12.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 12. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na uređenju boćališta Čepić, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 30. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  9.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 09. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijet o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji zidina oko Crkve Sv. Jurja u Plominu - završna faza, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 13:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Arhiva: |<<21 22 23 2425 26 27> >|

Kalendar događanja