Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • Foto vijesti

  9.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 09. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijet o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji zidina oko Crkve Sv. Jurja u Plominu - završna faza, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 13:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  12.10.2012.

  Obavijest o objavi nadmetanja javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 21. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  4.10.2012.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

Arhiva: |<<21 22 23 24 25 2627 28> >|

Kalendar događanja