Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • Foto vijesti

  12.10.2012.

  Obavijest o objavi nadmetanja javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 21. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  4.10.2012.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  19.9.2012.

  Objava obavijesti o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 19. rujna 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji vodospreme Plomin II, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  6.9.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 06. rujna 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. rujna 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  19.7.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 18. srpnja 2012. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za nabavku kratkoročnog financijskog kredita u svrhu rekonstrukcije nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje - Kožljak (Program IPARD, mjera 301) na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 07. kolovoza 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Arhiva: |<<21 22 23 24 25 26 27 2829 30> >|

Kalendar događanja