Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 5.2.2020.

  Obavijest o objavi Javnog poziva za nabavku robe - opremanje dječjeg igrališta Potpićan

   

   Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je Općina Kršan sa danom 05/02/2020. godine putem sustava AGRONET-a objavila Javni poziv za nabavu robe - opremanje dječjeg igrališta Potpićan, pod ID poziva 10030.

  Ponude se predaju isključivo putem sustava AGRONET do zaključno 20/02/2020 do 14.00 sati.

  Poveznica na objavljeni Poziv:

  https://agronet.apprrr.hr/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx

 • 13.1.2020.

  Objava Plana nabave 2020. godinu

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2020. godinu.

 • 10.12.2019.

  Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, nabava uredske opreme za opremanje Doma kulture Kršan

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 09. prosinca 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavku robe - uredske opreme za opremanje prostorija Doma Kulture Kršan, u naselju Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim gospodarskim subjektima:

   

              1. Fusio d.o.o. Buići 60,52440 Poreč, putem e-maila: info@fusio.hr

              2. Škrinjica d.o.o. Domjanićeva 8,10000 Zagreb, putem e-maila: info@skrinjica.com

              3. ZZconcept d.o.o. Heizelova 47a, putem e-maila: info@zzconcept.hr

 • 27.11.2019.

  Objava XI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

 • 27.11.2019.

  Obavijest izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 27. studeni 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

  2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

  3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51 000 Rijeka

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|

Kalendar događanja