Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 19.11.2019.

  Objava X. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

 • 12.11.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2020. godinu.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2020. godinu.      

   

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Rok za dostavu ponuda je 19. studeni 2019. godine.

 • 28.10.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku novog osobnog vozila za potrebe Općine Kršan

   

                 Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/17)  Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku osobnog automobila za potrebe Općine Kršan.

                 Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list te pripadajuće Izjave zainteresirani ponuditelji  mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 28. listopada 2019. godine. Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 05. studeni 2019. godine (do navedenog roka ponuda mora biti zaprimljena kod naručitelja).

 • 21.10.2019.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
 • 3.10.2019.

  Odluka o poništenju postupka

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na Izgradnji dječjeg igrališta Potpićan.
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|

Kalendar događanja