Javna nabava - Natječaji - javna nabava

 • 29.8.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova 2018, na području Općine Kršan.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova 2018, na području Općine Kršan.

   Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik i pripadajuće Izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • 18.6.2018.

  O B A V I J E S T

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1 od 15. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Nabava usluge – izrada moultitouch aplikacije "Linvističko stablo", "Pastirski puti", "Kontraband", "Glazba i legende" i nabava programerskih usluga (u sklopu provedba projekta - „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, referentni broj: KK.06.1.2.01 za projekt „Učka 360˚“, broj Ugovora KK.06.1.2.01.0004 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga), Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   

  1.      Idea Studio, obrt, Ivice Sudnika 7/3; Samobor,

  2.   Novena d.o.o.Ogrizovićeva 28bZagreb,

  3.   Mundus digitalis d.o.o. Josipa Vogrinca 18, Zagreb.

   

   

 • Foto vijesti

  25.4.2018.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

   

  Tekst natječaja kao i obrasci nalaze se u privitku.

 • 18.4.2016.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku osobnog automobila za potrebe Općine Kršan

      Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku osobnog automobila za potrebe Općine Kršan.

      Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list te pripadajuće Izjave zainteresirani ponuditelji  mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o objavi dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu mođete preuzeti u privitku.

Arhiva: |<12 3> >|

Kalendar događanja