Javna nabava - Plan nabave

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 12.12.2016.

  Odluka o V. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godine

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13),općinski načelnik Općine Kršan, dana 06. prosinca 2016. godine donosi: ODLUKU o V. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu.  Odluka se nalazi u privitku. 

 • 26.9.2016.

  Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13),općinski načelnik Općine Kršan, dana 23. rujna 2016. godine donosi:ODLUKU o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu.  Odluka se nalazi u privitku.  
 • 8.8.2016.

  Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 08. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu.

  Odluka se nalazi u privitku. 

   

 • 19.5.2016.

  ODLUKU o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 13. svibnja 2016. godine donosi

  ODLUKU

  o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Članak 1.

  U Odluci o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu (KLASA: 022-04/16-01/01;URBROJ: 2144/04-01-16-31 od 26. siječnja 2016. godine), ), i Odluci o I. izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu (KLASA: 022-04/16-01/2; URBROJ:2144/04-01-16-41 od 18. veljače 2016. godine), a iz razloga nepravilnosti uočenih od strane Ministarstva gospodarstva RH-Uprave za sustav javne nabave (primjedbe upućene Općini Kršan e-mailom, dana 12.05.2016), kao i nedostataka uočenih od strane stručnih službi Općine Kršan,tablica iz članka 2. mijenja se i prilaže se kao sastavni dio ove Odluke.

  Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na WEB stranici Općine Kršan.

 • 22.2.2016.

  ODLUKU o I. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i

  143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13),

  općinski načelnik Općine Kršan, dana 18. veljače 2016. godine donosi

  ODLUKU

  o I. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9> >|

Kalendar događanja