Javna nabava - Plan nabave

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 27.1.2016.

  Planu nabave roba, radova i usluga Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Općina Kršan objavljuje ODLUKU o Planu nabave roba, radova i usluga Općine Kršan za 2016. godinu

 • 21.10.2015.

  Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

     Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 20. listopada 2015. godine donosi odluku o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu.

 • 19.10.2015.

  ODLUKU o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i

  13/14), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 13. listopada 2015. godine donosi odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. Godinu

   

 • Foto vijesti

  8.7.2015.

  Objava II. Izmjena i dopuna Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), Općinski načelnik Općine Kršan, dana  08. srpnja 2015. godine donosi  odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu
 • Foto vijesti

  13.5.2015.

  Objava I. Izmjena i dopuna Plana Javne nabave 2015.g

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana  11. svibnja 2015. godine donosi  odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9> >|

Kalendar događanja