Javna nabava - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • 18.1.2019.

    Objava Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

     

    Temeljem čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

     

Kalendar događanja