Korisne informacije

Matični ured

Ured državne uprave u istarskoj županiji

Ispostava Labin

Matični ured Potpićan

Adresa: Potpićan bb

Tel: +385(0)52 / 867-848

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka: petak i utorak od 7:30 do 14:30

Kalendar događanja