Natječaji

 • 27.2.2014.

  NATJEČAJ za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Kršan

  Daje se u najam stan u vlasništvu Općine Kršan, koji se nalazi u naselju Purgerija Čepić, na adresi: Purgerija Čepić br.2,  prvi kat, površine 53,80 m2, a sastoji se od kuhinje sa dnevnim boravkom, jedne sobe i  kupaone,iznos mjesečne najamnine je 322,80 kn, Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima neprekidno zadnjih 10 godina prebivalište na području Općine Kršan ako:

  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili

  suvlasništvu na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste odgovarajući stan u vlasništvu Općine Kršan, druge jedinice lokalne samouprave ili RH,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva nisu se doveli u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem stana, kuće ili suvlasničkog dijela stana ili kuće,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju nepodmirena dugovanja prema Općini Kršan.

  Rok za podnošenje zahtjeva – prijave na ovaj natječaj iznosi 15. dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, te objavi obavijesti u Glasu Istre. Zahtjevi te potrebne izjave podnose se na propisanim obrascima (koji se mogu podignuti u Općini Kršan ili preuzet na WEB stranici Općine Kršan) putem pošte preporučeno, na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52 232 Kršan, sa naznakom: „prijava na natječaj za dodjelu stana“ ili se predaju neposredno u općinskom sjedištu, u pisarnicu Općine Kršan, soba br. 3.

  Tekst natječaja, obrazac zahtjeva, obrasci sa izjavom, nalaze se u privitku.

 • 24.1.2014.

  Obavijest o Natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 22. siječnja 2014. godine, Općina Kršan objavljuje sljedeću

   O B A V I J E S T

   

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u naselju Čepić, koji se nalazi u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr. kat. čest. br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namijenjenog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na rok zakupa od 5 godina. 

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

   

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  13.1.2014.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina

  Obavještavamo sve zainteresirane građane da Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J

  za prodaju nekretnina

   

  Predmet natječaja, odnosno nekretnine koje se prodaju možete pogledati u privitku ova obavijesti, kao i sve detalje u svezi natječaja.

  Posljednji dan prijave na natječaj 21. siječnja 2014. godine, a ponude će se otvarati komisijski dana 27. siječnja 2014. godine  u 12,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršan.

 • Foto vijesti

  2.12.2013.

  Obavijest o objavi Natječaja za zakup poslovnog prostora u Šušnjevici

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 28. studeni 2013. godine, Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u naselju Šušnjevica, smještenog u prizemlju zgrade MO Šušnjevica, namijenjenog za obavljanje trgovačke djelatnosti (trgovina na veliko i malo), površine 74,00 m2, na rok zakupa od 5 godina. 

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  17.10.2013.

  Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipenidja!

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 17. listopada 2013. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studijskoj 2013./2014. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 28. listopada 2013. godine (ponedjeljak).

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Natječaji

Kalendar događanja