O Općini

Povijest Općine Kršan

Područje kotara Labin i njemu pripadajućih općina se nakon II. svjetskog rata često mijenjalo. Od 1 svibnja 1945.g. do 30. studenog 1947. g. postojao je Kotar Labin sa sedam općina: Labin, Raša, Sv. Martin, Sv. Nedelja, Kršan, Plomin i Čepić. 
Od 1947. g. do 1952.g. postoje Narodno odbor Kotara Labin i 16 Mjesnih narodnih odbora: Brgod, Crni, Čepić, Dubrova, Kranjci, Kršan, Labin, Plomin, Podlabin, Rabac, Raša, Šumber, Sv.Lovreč, Sv.Martin, Sv.Nedelja, Vinež.

Dana 24.travnja 1952. godine donesen je Zakon o podjeli NR Hrvatske na kotare, gradove i općine. Po tom zakonu, umjesto MNO-a dobivamo općine, kao lokalne organe vlasti. Od 1952-1955.g. imamo NO Kotara Labin sa 4 općine: NO Gradske općine Labin, NOO Kršan, NOO Raša i NOO Sveta Nedjelja. 
Godine 1955. g. su osnovane općine Potpićan i općina Labin, koje su postojale do 1960.g. Te 1955.g. se općini Potpićan pripaja područje nekadašnje općine Pićan i naselja Krbune i Grobnik iz bivše općine Cerovlje. U 1961.g. se od općina Labin i Potpićan stvara općina Labin. Područje Barbana se pripaja općini Labin, jer Raša je jedna od najvećih poduzeća u zemlji. 
Općina Labin ima 456 km2 i 31.646 stanovnika. U 1970.g. područje se vraća općini Pula. Rašu trese kriza, Uljanik raste.

Dana 30.prosinca 1992.g., donesen je Zakon o područjima županija, gradova i općina. U Republici Hrvatskoj (NN 90/92), po kojem na području dosadašnje općine Labin nastaju: Grad Labin, Općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan. 

Stari Kršan

Kalendar događanja