Novosti

6.3.2017.

Poziv na prezentaciju

 

Općina Kršan i Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprovredu pozivaju poljoprivrednike s područja Općine Kršan na prezentaciju izrađenog prvog dijela projektne dokumentacije (agronomska osnova) za projekt Sustavjavnog navodnjavanja Čepić polje, koja će se održati 15. ožujka 2017.g. u općinskoj vijećnici Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa početkom u 11:00 sati

Navedenu će prezentaciju održati predstavnici projektantske kuće Elektroprojekt d.d. Zagreb zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, a sudjelovati će predstavnici Hrvatskih voda, Istarske županije i Općine Kršan, kao i krajnji korisnici (poljoprivrednici).

 Prezentacijom će biti obuhvaćeno:

1.       Rezultati ispitivanja tla u obuhvatu predmetnog sustava (pedologija, pogodnost za navodnjavanje, i dr.),

2.       Prikaz sadašnjih kultura, u uvjetima sa i bez navodnjavanja,

3.       Prijedlog novih kultura koje odgovaraju predmetnom području, u uvjetima sa i bez navodnjavanja,

4.       Opis čimbenika (prirodnih i antropogenih) na predmetnom području koji utječu na poljop. proizvodnju (vjetar, oborine, zadržavanje vode, postojeći sustavi odvodnje, i dr.),

5.       Prijedlog agromelioracijskih mjera namijenjenih poboljšanju i iskorištavanju maksimalnog potencijala poljoprivredne proizvodnje,

6.       Tržišni uvjeti i mogućnosti plasmana poljop. proizvoda u sirovom i/ili prerađenom obliku,

7.       Potrebna količina vode za natapanje i hidromodul,

8.       Osvrt na Studiju o uzgoju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Istarskoj županiji, u dijelu obuhvata projekta,

9.       Ostalo potrebno za cjelovito sagledavanje problematike razvoja poljoprivredne proizvodnje predmetnog područja.

 

 Nakon prezentacije slijedi rasprava.

Kalendar događanja