Novosti

24.12.2009.

Izvješće sa 1. vanredovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. prosinca 2009.g.

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 14 od 15  vijećnika.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donesena je  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (ciljane izmjene)  kojom se  utvrđuje da se tijekom provođenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan neće provoditi prethodna rasprava, već će se u skladu sa čl.85. Zakona o prostornom uređenju i  gradnji provesti javna rasprava.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja