Novosti

5.2.2018.

Objava Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Kršan.

Foto vijesti

 

Dana 31. siječnja 2018. godine OPćinsko vijeće Općine Kršan je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Kršan, koju objavljujemo u privitku.

 

Kalendar događanja