Novosti

4.3.2010.

Obavijest o prestanku podmirenja troškova odvoza smeća

Foto vijesti

 

Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da počevši od 01. siječnja 2010. godine, Općina Kršan prestaje sa podmirenjem troškova odvoza smeća za fizičke osobe – građana sa prebivalištem na području Općine Kršan.Slijedom navedenog, a temeljem obavijesti dostavljene od strane Komunalnog društva 1. MAJ Labin d.o.o. Labin, slijedećih će dana na adrese korisnika usluge odvoza smeća biti dostavljene uplatnice za mjesec siječanj i veljaču 2010. godine.Plaćanja odvoza smeća i dalje su oslobođene socijalne kategorije stanovnika Općine Kršan, a temeljem rješenja o ostvarivanju prava iz Socijalnog programa Općine Kršan.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja