Novosti

23.10.2018.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Općine Kršan

 

„Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr dana 23. listopada 2018. objavljena je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska, površine 0,8206 ha.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Obavijesti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom:“Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan – za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska.“

 Tekst obavijesti nalazi se u privitku i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

Kalendar događanja