Novosti

14.11.2018.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknadena području Općine Kršan

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavio je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Kršan.

Savjetovanje je otvoreno  14.11.2018. do 21.11.2018. godine do 15:00 sati. u trajanju od 7 (sedam) dana

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Priloženi dokumenti:

-          Poziv javnosti

-          Nacrt Odluke s obrazloženjem

-          Obrazac za podnošenje mišljenja, prijedloga i primjedbi

Kalendar događanja