Novosti

28.12.2018.

Objava Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općina Kršan objavljuje:

 - Izmjene i dopune Plana savjetovanja s zainteresiranom javnošću u 2018. i 

- Plan savjetovanja sa  zainteresiranom javnošću za 2019. godinu.

 

Kalendar događanja