Novosti

5.5.2010.

Obavijest udrugama, zakladama i ustanovama

Foto vijesti

Obavještavamo sve zainteresirane da je Općina Kršan u svrhu promicanja interesa građana i udruga sa svog područja, te u cilju snažnijeg uključivanja u rad i razvoj lokalne zajednice, razvoj lokalnih resursa u cilju poboljšanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje će svojim djelovanjem i uključivanjem građana i volontera u svoj rad potaknuti kvalitetniji život građana sklopila Sporazum o partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule.

Temeljem navedenog obavještavamo da je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva dana 03. svibnja 2010. godine raspisala natječaj za dodjelu financijskih potpora građanskim inicijativama „Naš doprinos zajednici“.

Visina financijske potpore je do 15.000,00 kuna, a broj potpora koji će se dodijeliti je do 15 potpora. Natječaj je otvoren do 02. lipnja 2010. godine, a na njega se mogu prijaviti sve udruge, zaklade, ustanove (škole, vrtići i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH, s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije., u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije / institucije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri toj organizaciji / instituciji.

Za sve zainteresirane detaljnije informacije o natječaju mogu se pronaći na internetskoj stranici Zaklade: www.zaklada.civilnodrustvo-istra.hr (u dijelu „Natječaj za građanske inicijative“) ili na tel. br.: 052 / 212 – 938.

 

Kalendar događanja