Novosti

30.1.2019.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Kršan (PUR) 2014.-2020. ( „Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 14/13 i 7/18 ) – II. Izmjene i dopune

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Kršan (PUR) 2014.-2020. („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 14/13 i 7/18 ) – II. Izmjene i dopune

Savjetovanje je otvoreno  30.01.2019. do 14.02.2019. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Kalendar događanja