Novosti

24.4.2019.

Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 23. travnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Idejnog projekta za projekt obnove i revitalizacije Starog grada Kožljaka- Centar kontemplacije, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama: 

1. VEMA ING d.o.o., Most pićan 2e, 52 332 Pićan

2. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

3. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

Kalendar događanja