Novosti

29.6.2010.

Obavijest

 

Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 O B A V I J E S T

donošenju Odluke  o Izmjeni i dopuni  Odluke o izradi

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/10.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

Izradi Izmjena i dopuna PPUO Kršan pristupa se uslijed potrebe redefiniranja obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kršan (u nastavku: UPU Kršan) i Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  gospodarske namjene - radna zona  Kršan.

Budući se Izmjenama i dopunama PPUO Kršan ne dira plansko rješenje, neće se provoditi predhodna rasprava, već će se  u skladu sa člankom 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog  plana  uređenja Općine Kršan provesti javna rasprava.

Obavijest o provođenju javne rasprave tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge biti će pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

            Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

    

Kalendar događanja