Novosti

7.5.2019.

Objava Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2019.godini

U prilogu objavljujemo Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2019. godini.

Kalendar događanja