Novosti

14.7.2010.

Objava prethodne rasprave

Foto vijesti

 Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/7, URBROJ: 2144/04-01-10-4 od 05. srpnja 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

 

PRETHODNU RASPRAVU 

 O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE

   Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Stare Staze održat će se u Kršanu, u ponedjeljak,  19. srpnja 2010. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11,00 sati.

 Stručni izrađivač ovog plana je URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5/II, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Uređenja Stare Staze.

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja