Novosti

8.7.2019.

Objava III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.g.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

 

Kalendar događanja