Novosti

28.8.2019.

Nabava opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet – WIFI4EU

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 28. kolovoza 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Nabava opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet – WIFI4EU, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 

1.TEHNOLINE Telekom d.o.o., Kaštenjer 5, 52 000 Pula

2.PLAY DIGITAL d.o.o. , Zagrebačka 6 A, 52 100 Pazin

3.FIBERUS NET j.d.o.o., Matka Brajše Rašana 2a, 52 100 Pazin

Kalendar događanja