Novosti

29.8.2019.

Obavijest o provedbi postupka jednostavne nabave, žurna sanacija oborinskih voda odvodnje DV Kockica Kršan

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 29. kolovoza 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na žurnoj sanaciji oborinske odvodnje Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan – PO Pristav, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim gospodarskim subjektima:

 

          - Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3,

           - Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

            - društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

Kalendar događanja