Novosti

3.10.2019.

Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Općina Kršan objavljuje Javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje zarad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Krajnji rok za prijavu je do 11. listopada 2019. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12.

Kalendar događanja