Novosti

23.10.2019.

Općina Kršan objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene službenika

Općina Kršan objavljuje oglas za prijam  u službu  na određeno vrijeme radi zamjene službenika u Odsjeku za općinsku upravu i samoupravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela.

Rok prijave na oglas je zaključno s  31. listopada 2019. godine.

U privitku se objavljuje:

Kalendar događanja