Novosti

28.10.2019.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku novog osobnog vozila za potrebe Općine Kršan

 

               Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/17)  Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku osobnog automobila za potrebe Općine Kršan.

               Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list te pripadajuće Izjave zainteresirani ponuditelji  mogu pogledati / preuzeti u privitku.

 Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 28. listopada 2019. godine. Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 05. studeni 2019. godine (do navedenog roka ponuda mora biti zaprimljena kod naručitelja).

Kalendar događanja