Novosti

4.11.2019.

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan.

Kalendar događanja