Novosti

5.11.2019.

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za obavljanje poslova radnog mjesta - Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Kalendar događanja