Novosti

30.7.2010.

Obavijest o izradi UPU Donadići

Foto vijesti

Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja Donadići

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI («Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Donadići.

O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

             Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

 

Kalendar događanja