Novosti

27.11.2019.

Obavijest izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 27. studeni 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51 000 Rijeka

Kalendar događanja