Novosti

16.8.2010.

Obavijest o izradi UPU Baći

Foto vijesti

 

Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 

 

  O B A V I J E S T 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Baći

                 Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baći («Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Baći.

 O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

             Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

       OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

                                                                             

Kalendar događanja