Novosti

31.12.2019.

Objava Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općine Kršan objavljuje

- Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. i 

- Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu. 

Kalendar događanja