Novosti

13.1.2020.

Objava Plana nabave 2020. godinu

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2020. godinu.

Kalendar događanja