Novosti

10.3.2020.

Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju okoliša Doma kulture Kršan

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/4, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 03. ožujka 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uređenju okoliša Doma Kulture Kršan, u naselju Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim gospodarskim subjektima:

 

 1. društvu MALING d.o.o. Labin, Pulska 17, putem e-maila : info@maling.hr 

 2. društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, putem e-maila : info@deconte.hr

 3. društvu LINOGRAD t.m.e.k. d.o.o. Labin, Poslovna zona Vinež 606, putem e-maila: linograd@net.hr.

 

Kalendar događanja