Novosti

2.9.2010.

Poziv potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. g.

Foto vijesti

         Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 78/08),  Općina Kršan upućuje

 POZIV

svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. godinu

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 25. rujna 2010. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2011. godinu.

Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2011. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2010. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

 Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 

Kalendar događanja