Novosti

10.9.2010.

Obavijest o Prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga UPU Radne zone Kršan - Istok

Foto vijesti

 

 Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/9, URBROJ: 2144/04-01-10-9 od 08. rujna 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje

 

PRETHODNU RASPRAVU

o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok

              Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok održat će se u Kršanu, u ponedjeljak,  20. rujna 2010. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u  08: 00 sati.

 Stručni izrađivač ovog plana je PROJECT MANAGEMENT CONSULTING d.o.o. Rijeka, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.,) te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Uređenja Radne zone Kršan - Istok.

 

Kalendar događanja