Novosti

22.4.2020.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove - Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2020. godine

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke  KLASA: 406-01/20-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 21. travnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove  – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2020. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

 

Objavljeno na web stanici / oglasnoj ploči Općine Kršan 22.04.2020.

 

Kalendar događanja