Novosti

7.5.2020.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za Izvođenje radova na izgradnji Infrastrukture radne zone Kršan – Istok (I. FAZA - pripremni radovi), u k.o. Kršan, na području Općine Kršan

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i svoje Odluke, KLASA: 406-01/20-02/7, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 06. svibnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izvođenje radova na izgradnji Infrastrukture radne zone Kršan – Istok (I. FAZA - pripremni radovi), u k.o. Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

- Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

- Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

- Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

 Objavljeno na web stanici Općine Kršan 07.05.2020.

Kalendar događanja