Novosti

22.5.2020.

Objava Privremene rang liste upisa u Dječji vrtić Kockica 2020./2021.

Foto vijesti

Temeljem članka 24. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić Kockica Kršan (dalje Pravilnik),  u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Kockica Kršan u pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-02/20-04/05, URBROJ:2144/04-54-61-02-20-07 od 4. svibnja 2020. i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Kršan  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića Kockica Kršan (dalje: Vrtić) donosi

 ODLUKU O PRIVREMENOJ RANG LISTI

o upisima djece u pedagošku 2020./2021. godinu

u Dječji vrtić Kockica Kršan

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u ured ravnateljice ili putem elektroničke pošte na e-mail: kockica.krsan@gmail.com u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 29. svibnja 2020.godine.

Napomene:

·         Odluka o konačnoj rang listi biti će objavljena 1. lipnja 2020.

        Raspored djece po skupinama nije sastavni dio ove Privremene rang liste i biti će objavljen naknadno

·         Početak pedagoške 2020./2021. godine je u utorak 1. rujna 2020.

Kalendar događanja