Novosti

6.10.2010.

Izvješće sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04. listopada 2010. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

 

1. Zaključak o očitovanju na primjedbe pristigle na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.) temeljem provedenog javnog uvida 

Temeljem provedenog postupka javnog uvida, na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan pristigle su primjedbe društva BIO ADRIE d.o.o. Čepić, a koje se  odnose  na:

- odrađivanje najveće dopuštene površine poljoprivrednog zemljišta koja se može uzeti u zakup, koja je djelomično prihvaćena,

- potrebu definiranja pojma Veliki proizvođač –  koja nije prihvaćena

- zahtjevi za prenamjenu k.č.1843/31 u k.o.Čepić- za kupnju – koja je prihvaćena,

- zahtjevi za uvrštenjem u Program gospodarenja k.č. 88/2 , k.č. 88/3 i k.č.96 sve u k.o.Čepić namjena zakup – koja nije prihvaćena.

2. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.)

U svrhu usklađenja s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu utvrđen je konačan tekst Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan, a najvažnije izmjene su odnose na:

- promjenu naziva Programa u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan

- promjenu izraza gospodarenje u cjelokupnom tekstu  u raspolaganje,

- promjenu izraza  koncesije koje se  mijenja u dugogodišnji zakup

- promjenu roka zakupa sa 10 na 20 godina,

- promjenu površine zakupa poljoprivrednih površina te površina poljoprivrednog zemljišta za obiteljska poljoprivredna  gospodarstva iznosi 150 ha, a za trgovačko društvo 300 ha ako se bavi stočarskom proizvodnjom,

- utvrđuje se da koncesija za ribnjake nije predviđena.

Konačni tekst Izmjena i dopuna Programa sa popratnom dokumentacijom dostavlja se na  suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

 3. Odluka o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju sklopljenih ugovara o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2010. godinu.

Temeljem Odluke Vlade RH o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim  proizvođačima u uvjetima financijske krize od ožujka 2010. godine, Općina Kršan se odriče svog djela naknade na temelju sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2001. godinu.

 

Kalendar događanja