Novosti

9.7.2020.

Objava IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Kalendar događanja