Novosti

15.7.2020.

Javni poziv, upis nerazvrstane ceste u Šušnjevici

 

Sukladno članku 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.), Općina Kršan objavljuje:

 JAVNI POZIV

I.

Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, započinje s postupkom snimanja i upisa nerazvrstane ceste oznake F-01 (od D500 do L50180) u katastarskoj općini Šušnjevica, MBR: 316687, (cesta bi mogla zahvatiti sljedeće katastarske čestice: k.č. 1054/1, 342/2, 359/5, 359/3, 1054/9, 359/4, *23/1, 1054/7, 408, 419/3, 425/4, 426/2, 442/4, 441, 436/2, 438/4, 439/2, 439/3, 2262/211, 444/3, 1054/1, 446/3, 446/4, 447/5, 447/1, 447/5, 447/6, 448/11, 453/1, 453/3, 456, 452/2, 452/1, 457, 464, 463/2, 464/3 što će se točnije utvrditi izmjerom na terenu).

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka upisa nerazvrstane ceste u katastarski sustav.

  II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjer geodezije Branimir Fable, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 468, zaposlen u geodetskoj tvrtki Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Btanimir Fable, Zelenice 18, Labin.

 III.

U četvrtak 23. srpnja 2020. godine u 08:00 sati, Općina Kršan započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko budu loše vremenske prilike, sve se pomiče za prvi lijep dan poslije.

Ukoliko netko ne može biti prisutan u vrijeme dok se snima cesta, svakako neka se javi u geodetsku tvrtku URED OVLAŠTENOG INŽENJERA VL. BRANIMIR FABLE na slijedeće načine: tel.: 098/698-511, e-mail: branimir.fable@pu.t-com.hr ili dođe osobno u tvrtku uz prethodnu najavu na adresi Labin, Zelenice 18.

Također, bilo bi dobro obilježiti međe nekretnina uz cestu (pogotovo ako ne ćete biti u mogućnosti da nam se javite) kako ne bi kasnije došlo do mogućih nesuglasica oko granice ceste.

 IV.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti moguća dodatna pojašnjenja u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, SUKLADNO PREPORUKAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO dana 10. kolovoza 2020. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Kalendar događanja